วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กับ สมาคมชาวเพชรบุรี
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอุรุพงษ์ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี และ สมาคมชาวเพชรบุรี 
ร่วมถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมรูปพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภชฯ
   
นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี พร้อมด้วย นายอรรถการ
ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 2 องค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือและผลักดันกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์ต่อชาวเพชรบุรี ในโอกาสนี้โดยมีนายวรากร ชยุติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือฯ พร้อมยังได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกล่าวเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสนี้ด้วย 

    โดยนายวรากร ชยุติกุล ได้นำเสนอข้อมูลทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 
ในการลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี กับสมาคมชาวเพชรบุรี ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยนายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี ยังได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 22,310 บาท (สองหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องซีลฝากระป๋องให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี อีกทั้งได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ในโอกาสนี้ด้วย./

#สมาคมชาวเพชรบุรี
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บุรีรัมย์...โรงเรียนภัทรบพิตร MOU ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชู ! อนุรักษ์โยนีป...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ