วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิษณุโลก พิธีรำลึก และเชิดชูเกียรติวีรชนบ้านร่มเกล้า ประจำปี 2566
กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีรำลึก และเชิดชูเกียรติวีรชนบ้านร่มเกล้า ประจำปี 2566 สดุดีวีรกรรมความกล้าหาญ ในการปฏิบัติการรบในสมรภูมิบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาถึง 35 ปีแล้ว ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าทหารหาญ และผู้เสียสละทุกท่าน ที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย จนทำให้คนรุ่นหลังได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ร่มเย็น 
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ อนุสาวรีย์วีรไทย      ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลเอก ดร.ศิริ   ทิวะพันธุ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์วีรไทย โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวคำสดุดีวีรกรรมวีรชนบ้านร่มเกล้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และเชิดชูเกียรติท่านทั้งหลาย ที่มีต่อประเทศชาติ วีรกรรมที่เหล่าทหารหาญสร้างไว้ถือเป็นตัวอย่าง และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้อนุชนรุ่นหลังมีความเข้มแข็ง และมีกำลังใจที่จะร่วมกันพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทย ให้ดำรงอยู่ตราบนาน    เท่านาน
จากนั้นได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากการรบในสมรภูมิบ้านร่มเกล้า และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ