วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด ปศุสัตว์ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ที่ อำเภอโพนทอง
        
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง ติดตามการดำเนินงานและดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ฉบับใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคโนนโพธิ์-คำนาดี และวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคขุนสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่จะทำให้กลุ่มเกษตรกรได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น จากเดิมในปีที่ 4-6 ต้องส่งเงินต้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และปีที่ 7 ต้องส่งคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมด  เปลี่ยนเป็นในปีที่ 4 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปีที่ 5 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปีที่ 6 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  และในปีที่ 7 ส่งคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมด
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ