วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ตรวจสอบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลังรับแจ้งเบาะแสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อสร้างทางรุกล้ำที่ดินประชาชน
>>>>เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และผู้ช่วยนักวิจัย ITA ลงพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตจาก ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center) หรือ ศูนย์ CDC กรณีประชาชนใช้ Facebook ร้องเรียนการดำเนินการของเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต งบประมาณ 9,976,000 บาท จากบ้านดงยาง หมู่ 14 เชื่อมบ้านพยอม หมู่ 3 , 4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยออกแบบก่อสร้างทับที่ดินของ นางคำจันทร์ ม่วงมนตรี อายุ 58 ปี ซึ่งมีโฉนดครุฑแดง พร้อมระบุว่า การพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญเป็นเรื่องที่ดี แต่ความต้องการที่จะใช้งบประมาณโดยไม่คำนึงถึงระเบียบข้อกฎหมายที่สามารถให้ปฏิบัติได้นั้นเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สำรวจออกแบบจะต้องมีคำตอบ ทางด้านคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ต้องดูความหนาของผิวจราจรและการก่อสร้างว่าเป็นไปตามรูปแบบละเอียดหรือไม่ "อย่าอ้างความเดือดร้อนของประชาชน แล้วเมินเฉยข้อระเบียบกฎหมาย"

>>>>โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของ สำนักงาน ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด พบว่า เทศบาลตำบลดินดำได้ดำเนินการโครงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านพยอม หมู่ที่ 3 , 4 เชื่อมบ้านดินดำ หมู่ที่ 9 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร งบประมาณ 9,944,000 บาท โดยเป็นการประกวดราคา e – bidding ในราคา 9,940,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2565 – 27 มี.ค. 2566 จริง ซึ่งสถานะในปัจจุบันคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่เซ็นตรวจรับงาน เนื่องจากพบว่าพื้นที่ก่อสร้างบางช่วง ได้รุกล้ำ พื้นที่ของประชาชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด จึงได้แนะนำให้ทางหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบสถานที่ให้ถูกต้องชัดเจนและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขข้อขัดแย้ง และให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าวทั้งหมดให้สำนักงาน ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด เพื่อการตรวจสอบต่อไป <<<<<
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566 . ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ