วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันศุกร์ 3 ก.พ.66 เวลา 17.00 น.งานถนนคนเดิน…ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี 2566 ครั้งแรก  โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประธานเปิดงาน ผู้หลักผู้ใหญ่ พล.อ.มนตรี  :พล.อ.สามารถ รักการดี  : ท้องถิ่นจังหวัด : คลังจังหวัด : พาณิชย์จังหวัด : ธนารักษ์พื้นที่จังหวัด : ยุติธรรมจังหวัด : ปลัดจังหวัด : นายอำเภอเมือง : ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด : ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด : ผู้แทนผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัด : ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด  : ผอ.กรซย. : นายกเทศมนตรี : ผู้แทนมทส.-มทร.-ม.วงษ์ชวลิตกุล : ผู้แทนหน่วยงานทหาร กรมทหารราบที่ 23 : กรมทหารช่างที่ 2 : กองพลพัฒนาที่ 2 :  รร.สุรธรรมพิทักษ์ : รร.เสนานุเคราะห์ : รร.บ้านหนองพลวง : ผู้บริหาร : สท. : ผู้นำชุมชน : เมื่อวันศุกร์ 3 ก.พ.66 เวลา 17.00 น.งานถนนคนเดิน…ของดีโพธิ์กลาง ประจำปี 2566 ครั้งแรก และวันแรก โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน ผู้หลักผู้ใหญ่ พล.อ.มนตรี  : พล.อ.สามารถ รักการดี  : ท้องถิ่นจังหวัด : คลังจังหวัด : พาณิชย์จังหวัด : ธนารักษ์พื้นที่จังหวัด (:) ยุติธรรมจังหวัด : ปลัดจังหวัด : นายอำเภอเมือง : ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด : ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด : ผู้แทนผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัด : ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด : ผอ.กรซย. : นายกเทศมนตรี : ผู้แทนมทส.-มทร.-ม.วงษ์ชวลิตกุล : ผู้แทนหน่วยงานทหาร กรมทหารราบที่ 23 : กรมทหารช่างที่ 2 : กองพลพัฒนาที่ 2 :รร.สุรธรรมพิทักษ์:รร.เสนานุเคราะห์:รร.บ้านหนองพลวง:ผู้บริหาร :สท. :ผู้นำชุมชน:ผู้ใหญ่บ้าน : ผู้สูงอายุ และประชาชนจำนวนมากหลายพันคนร่วมงาน เป็นปรากฎการของชาวโพธิ์กลางผู้ใหญ่บ้าน  : ผู้สูงอายุ และประชาชนจำนวนมากหลายพันคนร่วมงาน เป็นปรากฎการของชาวโพธิ์กลาง
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ