วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. เชียงใหม่ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ตรวจสอบกรณีการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา เททับโคนต้นไม้

>>>> เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 สำนักงาน กอ.รมน.เชียงใหม่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เพื่อตรวจสอบหลังได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) และสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา ปูพร้อมบดอัด ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

>>>> จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ให้ข้อมูลว่าการดำเนินการดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (เป็นถนนป่าไม้ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) งบประมาณรวม 3,352,000 บาท ในพื้นที่รวม 3,935 ตร.ม. โดยกำหนดจัดซื้อวัสดุ 13 รายการ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ 4 จุด ซึ่งในการจัดซื้อวัสดุรายการที่ 8 งานไพรม์โค้ท (Prime Coat) งบประมาณรวม 158,064.14 บาท พบประเด็นปัญหาในพื้นที่ 928 ตร.ม. จากทั้งหมด 3,935 ตร.ม. ซึ่งกำหนดให้เป็นลานจอดรถที่ 4 - 5 ทั้งนี้ จากการเข้าตรวจสอบประเด็นปัญหาดังกล่าวโดยกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พบว่าการดำเนินงานไพรม์โค้ทที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบรากของต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ จึงได้สั่งการให้แก้ไขโดยเร่งด่วนแล้ว ด้วยการรื้อถอนให้กลับสู่สภาพพื้นผิวดินเดิม และจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

>>>> สำหรับการจัดซื้อวัสดุรายการที่ 7 งานผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีตผสมยางพารา งบประมาณ 1,992,272.90 บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีผู้ชนะการประกวดราคาที่ 1,700,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญา<<<<
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก ได้จัดหลักสูตร “การบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่” (IMNES) รุ่น 2 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ