วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
ผม นายสุวิชา กล้ายิ่ง  ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสารพัดบรรหาร - แจ่มใสสุพรรณบุรี ครูประจำแผนกวิชาการดนตรี    
ทางวิทยาลัยสารพัดช่างฯ   ได้เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรปวช. การดนตรี  แห่งแรกในจังหวัดสุพรรณบุรี   กับนักเรียนที่มีใจรักในด้านดนตรี   เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อเกี่ยวกับดนตรี ในระดับปริญญาตรี  และเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้หลังจากจบการศึกษา    
ผมจึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกหลานที่สนใจเรียนในระดับปวช.วิชาการดนตรี   สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  รับผู้จบม. 3 เพื่อที่จะศึกษาต่อในระดับปวช 1 2 และ 3 ตามลำดับ   
แห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี

และเป็นแห่งที่ 6 ของประเทศ  ที่เปิดทำการเรียนการสอนวิชาการดนตรีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
มีทุนการศึกษา   มีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และสิทธิ์ต่างๆตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับค่าเทอมนั้นเทอมละ 1,850 บาท   

ขอบคุณครับ
สนับสนุนโดย
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"มูลนิธิสว่างอริโยธรรมสถาน" ร่วมกับ "มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี" ร่วมงานมหากุศล เก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้ง...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ