วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


" องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชาคณะที่ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ "
องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน ไปถวายแด่พระราชาคณะ จำนวน 5 รูป ที่ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

  วันนี้ (14 ก.พ. 66) เวลา 16.09 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรพระราชทาน ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ พระราชาคณะ ที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

 สำหรับพระภิกษุสงฆ์ พระราชาคณะ ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรแต่งตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้ มีจำนวน 5 รูป  ประกอบด้วย 

 1. พระราชวิสุทธิญาณ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระเทพวชิราธิบดีฯ พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และ พระครูใบฎีกา 1

2. พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระราชวัชรสุทธิวงศ์ฯ พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

3. พระครูวิสิฐปัญญากร วัดบ้านตอง จังหวัดลำพูน ได้รับแต่งตั้งเป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระปัญญาวชิรกวี

4. พระมหาเกรียงไกร อหึสโก (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดบุญยืน พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ได้รับแต่งตั้งเป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเวที

และ 5. พระครูสังวรสิทธิโชติ วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระวชิรกิจโสภณ

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ