วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันจันทร์ที่27กพ.2566 ได้ทำการแจกสารปรับปรุงดินโดโลไมท์ให้เกษตรกรเพื่อปรับสภาพดินตามแนวทางพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวฯ
ซึ่งการนี้ได้การสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน จ.กระบี่ และได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ผอ.สมนึก ปรีชาและท่าน มงคล ขวัญเดือนประธานกรรมการสถานศึกษา รร.ชุมชนวัดหาดถั่วและทีมงานร่วมกันแจกสารปรับสภาพดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าว นายวิเชียร แซ่เฮ้า ทันใจนิวส์ทีวีออนไลท์โดย ท่าน บ.ก.ทันนันเสียง จ.สุพรรณบุรี และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ
พื้นที่ ม.7 บ้านหาดถั่ว ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ