วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ 15 ปี! 'บิ๊กตู่' เป็นประธานงานสถาปนา 'กอ.รมน.' 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานสถาปนา 'กอ.รมน.' ครบรอบ 15 ปี
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.)​ ได้สักการะศาลท่านวสุเทพเทพารักษ์ และท่านท้าวกุเวรธิราช จากนั้นเดินไปตำหนักเพชรรัตน์ ถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 เนื่องในงานวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)​ ครบรอบ 15 ปี โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ,นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ,พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ,พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ,พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)​ ส่วนผู้บัญชาการกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ติดภารกิจแต่ได้ส่งผู้แทนมาร่วม

สำหรับ กอ.รมน. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ด้วยการบูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และรักษาความมั่นคง รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นเพื่อป้องกันภยันอันตรายที่เกิดขึ้น ทั้งในยามปกติ และในยามที่เกิดสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือในยามไม่ปกติ กำหนดให้มีมาตรการ และกลไกควบคุมการใช้อำนาจเป็นการเฉพาะตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ เพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพ พร้อมทั้งมีบทบาทเพื่อป้องกันควบคุมแก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข รวมไปถึงกรณีที่เกิดสาธารณภัย โดยยึดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ

ซึ่งในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของ กอ.รมน. เพื่อเป็นการรวมจิตใจของราชการภายในหน่วยงาน ให้มีความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน.

*******************
#นายดนัย ทวีโภค(หมึก มายา)ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.58ปี) 299 สี่แยกการเรือน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ