วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“สืบพงษ์” ปฏิเสธเข้าชี้แจงต่อสภา ม.รามฯ เหตุเป็นคู่กรณีฟ้องในศาลกันอยู่ และสภาฯควรจะรู้ดีอยู่แล้ว
ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุม และชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องจากถือว่าเป็นคู่กรณีที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ในศาล รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงบ่ายวันนี้สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงนัดประชุม และมีวาระเชิญ ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดี เข้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตำแหน่งอธิการบดี 
โดยผศ.ดร.สืบพงษ์ ได้ฟ้องสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาที่มีมติปลดอธิการบดี(มีกรรมการสภาบางส่วนงดออกเสียง) และได้ขอคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ยื่นโต้แย้งคัดค้านคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ดังนั้น จึงถือเป็นคู่ความในคดีโดยตรง เมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ซึ่งประเด็นที่คุ้มครอง สรุปสาระสำคัญได้ว่า อธิการบดียังอยู่ในตำแหน่ง มิให้ถือว่าถูกปลด เมื่ออธิการบดียังอยู่ สภาจึงไม่สามารถตั้งรักษาการอธิการบดีได้ ไม่ว่าจะเป็นบุญชาล ทองประยูร หรือใครก็ตาม เพราะศาลคุ้มครองแล้วมิให้ถือว่าอธิการบดีถูกปลด ส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องเข้าชี้แจงต่อสภาอีก เพราะสภาเป็นคู่ความโดยตรงในคดี ย่อมต้องรู้ดีที่สุดถึงผลของคำสั่งศาลปกครอง เพราะสภาได้โต้แย้งคัดค้านไว้ทุกประเด็นที่อธิการบดีฟ้องและขอคุ้มครองแล้ว การกระทำของสภา จงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล และปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ