วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
ชมรมจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนายสามารถเมืองช้าง
ได้รับอาษาพัฒนาช่วยเหลือผู้ติดเตียงผู้พิการผู้ยากไร้ของประชาชน
จากผู้ที่ใจบุญใจกุศลร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือยื่นมาช่วยเหลือผู้เดือดร้อนของชาวบ้านวังสำเภาล่มหมู่ที่ 1 ตำบลนามบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยประธานอสมและรพสตตำบลนางบวช
เป็นถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและแพมเพิสตามจำนวนของผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำมาเป็นบุญกุศลต่อการช่วยเหลือกันและกันเพื่อเป็นสมบัติบุญติดตัวตลอดไป
ขอกราบขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อสังคมไทยลูกหลานไทยสืบทอดต่อไปให้อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินตลอดไปด้วยเทอญสาธุๆๆ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ปลัดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ออกตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ