วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์2566
ชมรมจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนายสามารถเมืองช้าง
ได้รับเรื่องราวความเดือด
ร้อนของพี่น้องประชาชนตำบลยางนอนต่อวัชพืชหนาแน่นในแม่น้ำสุพรรณ 2(แม่น้ำท่ามะนาว)สร้างสภาวะความเป็นอยู่ให้เป็นที่วิตกกังวลต่อการเกษตรของชาวบ้านขอให้ประสานงานทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลรักษาลำแม่น้ำสุพรรณ 2(แม่น้ำท่ามะนาว)ให้สะอาดและมีสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันจึงได้ช่วยกันคิดช่วยกันประสานงานช่วยกันแก้ไขให้เราคนไทยอยู่ดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองทุกๆคนทุกท่านด้วยกันเทอญๆๆสาธุ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ