วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 และวันสถาปนาสำนักงานจเรตำรวจครบรอบ 108 ปี สำนักงานจเรตำรวจ ครับ ขอบารมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 และในหลวงทุกพระองค์ปกปักรักษาให้ทุกท่านมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรืองครับ🙏😊
ท่านพล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 และสมเด็จพระมหาราชวงศ์มงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง (เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานจเรตำรวจครบรอบ 108 ปี สำนักงานจเรตำรวจ
พร้อมด้วย พล.ต.ท.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ หัวหน้าจเรตำรวจ, รอง จตช., พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์, จตร., รอง จตร., ผบก.กต.จต.ทุกท่าน เช่น พล.ต.ต.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ, พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ เป็นต้น, ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาสำนักงานจเรตำรวจ-ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานสภาฯ เขตพระนคร, คณะที่ปรึกษาฯ อาทิ คุณขวัญชัย บุญสุวรรณ, คุณภาสกร กฤตยารักษ์สกุล, คุณมังกร จารุสถิติ, คุณสินาท เฮงสุวนิช, คุณศุภชัย อิทธิปาลกุล, คุณบุญชญา เดชาเจริญสิริ, คุณอนุพันธ์ พุทธา เป็นต้น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเข้าพิธี ณ สำนักงานจเรตำรวจ วันพุธที่ 1 มี.ค. 66
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ