วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มเรือเจ้าของกระชังปลายอมรับข้อเสนอ ก่อนสลายเรือยุติการประท้วงปิดร่องน้ำ
วันที่ 16 มีนาคม 2566
จากกรณีเจ้าของกระชังปลา 98 ราย พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ 1 บ้านเลน ได้นำเรือจำนวนกว่า 100 ลำ ปิดร่องน้ำหน้าท่าเรือ ปตท.สงขลา เพื่อไม่ให้เรือขนถ่ายน้ำมันจากแท่นเจาะเข้าเทียบท่าขนถ่ายน้ำมันเข้าสู่คลังน้ำมัน หลังวานนี้ ตัวแทนเจ้าของกระชังปลา 98 ราย เข้าประชุมฟังข้อสรุปจากบริษัทน้ำมัน ปตท.สงขลา  เพื่อให้ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหาย จากเหตุน้ำมันรั่วไหลเข้ากระชังปลา 528 กระชัง เป็นเหตุให้ปลากระพงขาว ปลาเก๋า ปลาหมอทะเลและปลาอังจ๋อ ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เพื่อนำไปขายต่างทยอยน็อคน้ำตาย โดยทางเจ้าของกระชังปลาให้ทางบริษัทน้ำมันชดใช้กระชังละ 5,000 บาท แต่ทางบริษัทน้ำมัน ชดใช้กระชังละ 2,000 บาท โดยไม่ยอมทำตามข้อตกลงที่เจ้าของกระชังปลาเสนอให้ชดใช้ค่าเสียหายกระชังละ 5,000 บาท 


ทางด้าน นายวีระชาติ พันธุ์ชนะ หรือ สท.โอ สท.เขต 1 ตำบลหัวเขา เปิดเผยว่า วันนี้เรือขนถ่ายน้ำมันที่จะเข้ามาฝั่ง ปตท.สผ สงขลา วันนี้ไม่สามารถเข้ามาได้ ซึ่งจะมีเรือน้ำมันประมาณ 8-9 ลำ เข้ามาขนถ่ายน้ำมันและหากขนถ่ายน้ำมันไม่ได้ทางบริษัทน้ำมันจะได้รับผลกระทบ 100 ล้านบาทต่อวัน ส่วนสาเหตุที่มีการปิดร่องน้ำครั้งนี้ เนื่องจากทางเจ้าของกระชังปลาได้เรียกร้องให้ทางบริษัทน้ำมันชดเชยค่าเสียหายกระชังละ 7,000 บาท แต่ทางบริษัทน้ำมันเสนอมากระชังละ 2,000 บาท ซึ่งมียอดผู้เลี้ยงปลากระชัง 98 ราย มีกระชังปลา 528 กระชัง รวมมูลค่าความเสียหาย เกือบ 3 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของกระชังปลาอยู่ระหว่างลอยลำรอทางบริษัทมาเจรจาว่าจะเอายังไง หากวันนี้ไม่มีข้อตกลงก็จะลอยลำปิดร่องน้ำ


ล่าสุดเวลา 14.00 น. นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอนุภาพ คงทอง รักษาการณ์ ผอ.สำนักภูมิภาคสาขาสงขลา (การท่า) นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร พร้อมด้วยตัวแทนจองบริษัท ปตท.สงขลา และ นายถาวร แสงมณีประดับ ตัวแทนเจ้าของกระชังปลา 98 ราย ได้ร่วมประชุมหาทางออกเพื่อให้ทางกลุ่มเจ้าของกระชังปลายุติการประท้วงปิดร่องน้ำ 

โดยทางตัวแทนบริษัทน้ำมัน ปตท.สงขลา แจ้งว่า เงินที่ทางบริษัทจ่ายให้กระชังละสองพันบาท นั้น เป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น ไม่ใช่เป็นเงินค่าเสียหายจากเหตุน้ำมันรั่วไหลเข้ากระชังปลาแต่อย่างใด ซึ่งเป็นเงินของบริษัททั้ง 2 บริษัท ที่ร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในลักษณะเดียวกันเมื่อเกิดภัยภิบัติต่างๆ ที่บริษัทอยากช่วยเหลือโดยผ่านทางจังหวัดด้วยความยินดี ซึ่งมียอดเงินทั้งหมด 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ส่วนเงินที่จะให้ทางบริษัท ปตท.สพ. ชดใช้ค่าเสียหายเต็มตามจำนวนที่เสนอมานั้น ทางบริษัทอยากให้ทางหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนว่า น้ำมันดังกล่าวที่รั่วไหลลงทะเลนั้นมาจากบริษัทอะไร ถ้าผลตรวจสอบสรุปออกมาว่า น้ำมันได้รั่วไหลมาจาก ปตท.สพ. ทางบริษัทพร้อมยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 

ส่วนในการปิดร่องน้ำในครั้งนี้ทำให้เรือส่งก๊าซหุ้งต้มไม่สามารถขนถ่ายลงสู่คลังเก็บได้ ซึ่งอนาคตจะส่งผลกระทบให้ทางรัฐบาลต้องสั่งนำเข้าก๊าซ LNG ที่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นมา 60% และความเดือดร้อนจะไปตกอยู่กับประชาชนทั่วประเทศ จึงอยากให้กลุ่มเจ้าของกระชังปลายุติการประท้วงปิดร่องน้ำในครั้งนี้ 

ต่อมาเวลา 15.00 น. นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ก็ได้สรุปการประชุมทั้งหมด โดยยื่นข้อเสนอและเวลากับทางกลุ่มเจ้าของกระชังปลา ขอให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบคือการท่าสงขลา ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาต้นตอที่มาของน้ำมัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หาตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงและสามารถให้ทางกลุ่มเจ้าของกระชังปลาเรียกค่าเสียหายได้เต็มที่ โดยสั่งการให้ นายอนุภาพ คงทอง รักษาการณ์ ผอ.สำนักภูมิภาคสาขาสงขลา (การท่า) ทำหน้าที่ดำเนินการในการสืบสวนสอบสวน หลังตัวแทนกลุ่มเจ้าของกระชังปลารับฟังข้อเสนอจึงขอเวลาประชุมผลสรุปอีกครั้งว่าทางกลุ่มเจ้าของกระชังปลาจะรับข้อเสนอดังกล่าวและยุติการประท้วงปิดร่องน้ำหรือไม่อีกครั้ง


ทางด้าน นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า พยายามแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์คราบน้ำมันขึ้นมาที่ชายฝั่งซึ่งทางหน่วยงานยังพิสูจน์ชัดไม่ได้ว่า เป็นน้ำมันจากอะไร อย่างไร ซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินสอบสวนหาต้นเหตุให้ได้แล้วก็จะดำเนินการให้เยียวยากับเจ้าของกระชังปลาเร็วที่สุด ซึ่งในกระบรวนการตรงนี้ทางหน่วยงานจะใช้เวลาพิสูจน์วันกำหนดชัดเจนไม่ได้ แต่ตอนนี้ได้นำคราบน้ำมันตัวอย่างส่งตรวจห้องแลป ถ้าได้ผลสรุปแล้วก็จะมีช่องทางข้อมูลเร่งหาผู้กระทำผิดโดยละเลยหน้าที่ก็จะไม่ยาก 

ส่วนที่กระทำการใดๆ ระหว่างนี้ หากเจ้าของกระชังจะแสดงตน แสดงพลังความบริสุทธิ์ใจ ในเรื่องของการชี้ว่าตนเองได้รับผลกระทบก็เป็นสิทธิ์ของตนเอง แต่อย่าทำให้บุคคลที่ 3 เดือดร้อน ถ้าทำแล้วบุคคลที่ 3 เดือดร้อน ทางราชการก็จะจำเป็นต้องใช้มาตราการการบังคับใช้กฎหมาย โดยส่วนตัวตนไม่อยากให้เกิดกรณีเช่นนี้ 

ส่วนทางบริษัทที่เกี่วข้องก็ยังไม่ได้ตกเป็นจำเลย เพราะยังไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำมันใคร บริษัทในฐานะที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ ทางบริษัทยินดีที่จะชดใช้เพื่อมอบให้เป็นขวัญกำลังใจ ส่วนชาวบ้านนั้นอยากให้ทางหน่วยงานหาต้นตอของน้ำมันจริงๆ ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการเสียหาย เพราะฉะนั้นต้องรอเวลานิดนึงจับให้ได้ แต่ทางเจ้าของกระชังปลาอยากได้ค่าชดใช้ตรงนี้ก่อนเพื่อประทังอาชีพ ทางบริษัทเค้าพร้อมยินดีที่จะชดใช้ ทั้งๆที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเอง ซึ่งหลังจากพูดคุยกับแกนนำทางแกนนำก็ให้สัญญาว่าจบ

ส่วนความเสียหายในการปิดร่องน้ำ ทางบริษัทได้รับผลกระทบคือ เรือไม่สามาถเข้าออกคลัง ของ ปตท.สงขลา ได้ ซึ่งได้รับผลกระทบระบบการใช้พลังงานของประเทศถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะฉะนั้นถ้าปิดอ่าวจริงๆ ก็จะจำเป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อทำการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ถ้ากระทำการแสดงสัญลักษณ์ว่า ข้าพเจ้าเดือดร้อน อย่างนี้ได้เพราะเป็นสิทธิ์พื้นฐานอยู่แล้วในระบอบประขาธิปไตย แค่ถ้าทำผิดกฎหมายเมื่อไร ทางหน่วยงานจังหวัด หรือ หน่วยงานหน่วยเหนือ ต้องลงมาจัดการเพื่อให้ผลกระทบไม่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลา จะส่งผลกระทบทั้งภาคใต้ ทั้งประเทศ


ต่อมาเวลา 17.00 น. หลังตัวแทนกลุ่มเจ้าของกระชังปลาได้ร่วมประชุมกันทั้งหมด ก็ได้สรุปยอมรับข้อตกลงจากทางบริษัทน้ำมัน พร้อมให้เวลาทางหน่วยงานตรวจสอบหาผู้กระทำผิดทำน้ำมันรั่วไหลลงเข้ากระชังปลา  ก็ได้สั่งให้กลุ่มเรือที่ลอยลำปิดร่องน้ำต่างสลายเรือยุติการประท้วง โดยใช้เวลา 15 นาที ในการสลายเรือและเปิดร่องน้ำให้เรือบริษัทน้ำมันเดินเรือได้ตามปกติ

ซัมซูดิน เจ๊ะแดร์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสงขลา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ