วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


องค์การศาสนาพุทธโลก
เพื่อชาติ พระพุทธศาสน์ และพระมหากษัตริย์
จงร่วมใจกันสนับสนุน อุปถัมภ์
 ปกป้องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่รอด ทุกสถาบันปลอดภัย
ขอเชิญร่วมลงชื่อสนับสนุนให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในแบบ google form 
ทุกเสียงของชาวไทยพุทธ คือความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ