วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566  หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น
**************************
วันที่ 17 มีนาคม 2566  นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ พร้อมฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสา ด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น โดยมีการอบรมการให้ความรู้เรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ความมั่งคงทางด้านอาหาร และให้ความรู้การใช้แอพพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาได้ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ตอบข้อซักถาม ณ สถานนีพัฒนาที่ดินกระบี่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ล้งทุเรียนเจ้านาย เปิดแผงทุเรียนเจ้านาย รับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี-อุตรดิตถ์ ตามฤดูกาล ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ