วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธีตั้งองค์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร องค์สูง29เมตร ณ หาดสุวรรณเกลียวทอง ตำบล แหลมกลัด จังหวัดตราด

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธีตั้งองค์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร องค์สูง29เมตร  
ณ หาดสุวรรณเกลียวทอง ตำบล แหลมกลัด จังหวัดตราด 


วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
เวลา 09.29 น. 
ณ หาดสุวรรณเกลียวทอง จังหวัดตราด 
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธีตั้งองค์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร องค์สูง29เมตร  
พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ เข้า ร่วมงาน 

โดยมี นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์  ประธานจัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร องค์สูง29เมตร  พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีการแจกข้าวสาร จำนวน2,999ถุง และเปิดโรงทานให้ประชาชน ได้ทานอาหารจำนวน2,999คน 
นายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์  ประธานจัดสร้างองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ได้กล่าวรายงานฯ และเล่าความเป็นมาขององค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
(เจ้าแม่กวนอิม)ถ้าจะพูดถึง พระโพธิสัตว์กวนอิมหรือ เจ้าแม่กวนอิม  น้อยคนคงจะไม่รู้จัก ซึ่ง คนไทยส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือ  พระโพธิสัตว์กวนอิมเกิดชาติสุดท้ายเป็นมนุษย์ แต่เดิมเป็นเทพธิดา ได้จุติลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์  เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อน พระโพธิสัตว์กวนอิม มีพระนามว่า “เมี่ยวซ่าน” เป็นราชธิดาของกษัตริย์เมี่ยวจวง แห่งอาณาจักรซิงหลิง อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศจีน พระธิดาเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีน้ำพระทัยเมตตา กรุณาต่อทุกสรรพสิ่ง ทั้งหลาย จึงไม่แปลกที่หลายๆพื้นที่จะประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมไว้ให้ ประชาชนทั่วไปได้สักการบูชา
ที่ หาดสุวรรณเกลียวทอง จังหวัดตราด ก็เช่นกันได้ให้ความสำคัญและได้อัญเชิญ พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งทำมาจากหยกขาวทั้งองค์มาประดิษฐานไว้ 
ที่บริเวณหาดสุวรรณเกลียวทอง เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของตำบลแหลมกลัด 
โดย  มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่เศษ

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ