วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ราชภัฏพระนครร่วมเอกชนพัฒนาทักษะงานอุตสาหกรรม 4.0
   นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันการศึกษาไทยในระดับมหาวิทยาลัยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียน โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรด้านนี้จำนวนมาก เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนที่มีความพร้อมในด้านนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้ความสำคัญในการแสวงหาความร่วมมือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง โดย อาจารย์ วราวุธ ยอดจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ ได้ไปเยี่ยมชม"ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาทักษะสำหรับอุตสาหกรรม"(ISDC) ของบริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์อบรมพัฒนาทักษะทางอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมทั้งส่วนของงานผลิตอุปกรณ์ไฮดรอลิค กระบอกสูบไฮดรอลิค ซึ่งเป็นต้นกำลังไฮดรอลิค ตลอดจนระบบควบคุมอัตโนมัติและส่วนต่างๆ ด้านโครงสร้างอันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0
   นายธีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่าคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยังได้เยี่ยมชมในส่วนของหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานภาคอุตสาหกรรม และชุดฝึกทดลองหุ่นยนต์สำหรับภาคการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบรนด์ ABB และ KUKA ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทำให้นักศึกษาเมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้ทันที และบริษัทฯแห่งนี้พร้อมจะร่วมมือกับทุกมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบุคลากรของชาติได้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป./
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#สำนักข่าวทั่วไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ