วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.ราชบุรี จับมือ เครือข่าย KBO จังหวัด จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ KBO ณ ตลาดนัดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรีจัด การจัดตลาดผลิตภัณฑ์ KBO จัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ตลาดนัดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อทดสอบตลาดให้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และสามารถเพิ่มมูลค่า สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดราชบุรี และส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจัดตลาด จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจาก KBO จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โดยมียอดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 98,500 บาท
โดยตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี จะจัดขึ้นทุกวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จำนวน 17 ราย โดยมียอดรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 38,510 บาท
ในการนี้
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และบุคลากรในสังกัด ได้เยี่ยมชม ให้กำลังใจและสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ