วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#พรรคพลังปวงชนไทยอหังการประกาศก้องกวาด สส.ทุกพื้นที่โดยไม่ซื้อเสียง นำนโยบาย กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด กับ ส่งเสริมsme เข้มแข็ง  เรียนฟรีถึงปริญญาตรี สวัสดิการประชาชนเท่าเทียมทั่วไทย  ใช้โทรศัพท์ฟรี ขอเสียงประชาชนสนับสนุน
เมื่อวันที่19มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.39 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. พรรคพลังปวงชนไทย พรรคการเมืองที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างเหนียวแน่นมั่นคงในอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่สนับสนุนการซื้อขายเสียงโดยเด็ดขาด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีสมาชิกพรรคฯ ,ตัวแทนพรรคฯ,สาขาพรรคทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่จาก กกต.กทม.มาร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการประชุมอย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้จนล้นห้องประชุมที่ทางพรรคได้เตรียมการไว้ พร้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อสังเกตุการประชุมและเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของพรรคอีกหลายท่านได้แก่ ดร.ไพโรจน์ ตั้งอาสาสิน ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการในหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ,นายชาลี กางอิ่ม อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจังหวัดตรังหลายสมัย
     เวลา 13.00น.นายพันศักดิ์ ซาบุ สส.แบบชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยพร้อมคณะกรรมการรักษาการ ประกอบด้วยนายเอก จาดดำ ,นายสุชาติ ดีจันทร์(ชาติ มหาชน) รักษาการกรรมการบริหารพรรคฯนางสาวธัญญลักษณ์ ศรีทา รักษาการเหรัญญิกพรรค นายชำนาญ เพชรศรี ผอ.พรรค ได้ดำเนินการเปิดการประชุมตามวาระและดำเนินการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ทั้งหมดยกคณะ ด้วยเหตุผลที่อดีต สส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคลาออกจากการเป็น สส.และลาออกจากสมาชิกพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดเก่าทั้งหมดต้องพ้นสภาพไปด้วย เมื่อกรรมการบริหารชุดเก่าทั้งหมดได้ประกาศยุติบทบาทการทำงานแล้วก็ได้ตั้งผู้ที่มีอาวุโสที่สุดในที่ประชุมได้แก่นายชาลี กางอิ่ม ผู้ที่มีอวุโสที่สุดในที่ประชุม เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ทั้งหมด โดยผู้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมใหญ่ทั้งหมดมีมติเป็นเอกฉันฑ์เสนอและเลือกตั้งให้ผู้ที่มีรายชื่อและตำแหน่งต่างๆในการเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดดังมีรายนามต่อไปนี้
1.นายเอก  จาดดำ อดีตศึกษานิเทศชำนาญการ สพฐ.และหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของพรรค เป็น หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย
2.พลเอกโชติอนันท์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ  เป็น รองหัวหน้าพรรคคนที่1
3.นายสุชาติ ดีจันทร์                           ,,      ,,.....................คนที่2
4.นายเสรี พิชัยรัตน์                            ,,      ,,.....................คนที่3
5.นายฑิฏิวุฒิ  ศรีมานพ                      ,,      ,,.....................คนที่4
6.นายกอเดช   ยอดดำ                        ,,      ,,.....................คนที่5
7.นายเด่นณรงค์  เที่ยงแท้                   ,,      ,,.....................คนที่6
8.นายประจักษ์  จันทร์เดช                    ,,      ,,.....................คนที่7
9.นายพันศักดิ์  ซาบุ                             ,,      เลขาธิการพรรค
10.นางสาววิยดา  ผลประสาท               ,,     นายทะเบียนสมาชิกพรรค
11.นางสาวธัญลักษณ์  ศรีทา            ,,        เหรัญญิกพรรค
12.นายองอาจ  ทรัพย์มาก                 ,,       กรรมการบริหารพรรค
13.นายไกรสีห์  จันทร์ศิริฉายา           ,,        กรรมการบริหารพรรค
14.นางสกาวรัตน์  ลุนจักร                 ,,        กรรมการบริหารพรรค
นายเอก  จาดดำหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยคนใหม่เป็นประธานในการดำเนินประชุมต่อหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้กล่าวในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่า จะขอนำพาพรรคพลังปวงชนไทยไปจนสู่พรรคขนาดกลางจนเป็นพรรคขนาดใหญ่ให้ได้ด้วย อุดมการณ์ประชาธิปไตยอันแน่วแน่ของพรรคและด้วยนโยบายที่โดดเด่น จับต้องได้ และทำได้ทันทีกับนโยบาย #กินอิ่ม #นอนอุ่น #ทุนมี #หนี้หมด ,นโยบายสวัสดิการเงินออมจากการซื้อสินค้าของประชาชน(cash back),นโยบายใช้โทรศัพท์ฟรีทั้งเนททั้งโทร,เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีกับอีกหลายๆนโยบายและโครงการของพรรค ที่มุ่งเน้นและทำอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินตามสโลแกนของพรรคที่ว่า ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมั่นคง โดยทางพรรคมีจุดประสงค์ร่วมรัฐบาลได้กับทุกพรรคการเมือง เพื่อจะได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ได้ให้ไว้กับประชาชน กับตอนนี้ทางพรรคได้รับการยอมรับจากกลุ่มพลังเงียบและกลุ่มคลื่นใต้น้ำที่มีสมาชิกอยู่หลายล้านคนสนับสนุน จึงคาดว่าพรรคจะได้จำนวน สส.หลายท่านอยู่ จากที่พรรคส่งลงสมัครทั้งหมด 203 เขตทั่วประเทศ ท่ามกลางเสียงปรบมืออันกึกก้องลั่นห้องประชุม
                ชาติ  มหาชน   รอง หน.พรรค ปชส. ภาพ/ข่าว
                 (นายสุชาติ  ดีจันทร์ )
                ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์ รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ