วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 13.55 น. - 14.00 น. 
( กดหมายเลข 5 ) 
“  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการระหว่างกองทัพบกและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด “ 
   กองทัพบกได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก ในโครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการ ใน วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมกิตติขจร ภายในกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก และคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ลงนามบันทึก ข้อตกลงร่วมกัน และมี คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กับ พลเอก อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ เสนาธิการทหารบก ร่วมเป็นสักขีพยาน
   กองทัพบกได้จัดทำโครงการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการ ที่จะปลดประจำการในแต่ละผลัดซึ่งมีประมาณ ผลัดละ 27,000 - 28,000 นาย มาอย่างต่อเนื่องโดยประสานความร่ามมือกับหน่วยงานองค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อหาตำแหน่งานว่างรองรับและเตรียมการฝึกทักษะวิชาชีพเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความต้องการของทหารและความต้องการของตลาดแรงงาน โดยปัจจุบันได้เตรียมจัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพต่อจาการฝึกทหารใหม่เพื่อให้ทหารทุกคนได้มีวิชาชีพพื้นฐานติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดจนนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของพี่น้องประชาชนที่ได้เสียสละ อุทิศตนและมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้ามาเป็นทหารเพื่อรับใช้ประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่เข้ากองประจำการจนกระทั่งปลดประจำกร ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น
   บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เป็นภาคเอกชนที่มีความมั่นคง เป็นภาคธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศและในภูมิภาคเอเชีย อาทิ CPF CP all True Makro Lotus's บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้เล็งเห็นคุณค่าของทหารที่ปลดประจำการ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นผู้มีระเบียบวินัยสูงและพ้นจากการเป็นทหารแล้ว จึงมีความต้องการที่ให้น้องๆ ทหารเหล่านี้ เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยได้เตรียมตำแหน่งงานมากกว่า ๑๓,๐๐๐ อัตราทั่วประเทศ ไว้รองรับ รวมทั้งจัดทำเว็ปไซด์ในรูปของแอปพลิเคชั่น
WWWJOBFORTHAIARMY.COM ให้น้องทหารตลอดจนครอบครัวค้นหาตำแหน่งงานต่างๆ ตามที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้น้องคนเล็กของกองทัพบกได้โอกาสที่ดีและมีทางเลือกในการประกอบ อาชีพที่กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถเลือกสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งและพื้นที่จังหวัดที่ตนเองต้องการได้

  มาชมภาพและเรื่องราว  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดหางานให้ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการระหว่างกองทัพบกและบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.55 น. - 14.00 น. (กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกิดฝนตกในพื้นที่ อ.นครไทย เช้ามืด  8 มิ.ย. 2566 ทำให้น้ำป่าจากลำน้ำเฟี้ย ไหลหลากเข้าบ้านเรือนราษฎร บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพธิ์ จำนวน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ