วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กพร. เชื่อมั่นเหมืองแม่เมาะ มอบรางวัล CSR-DPIM การันตีดีกรี 12 ปีซ้อน
เหมืองแม่เมาะ 
รับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2022 ประเภทเหมืองแร่ จาก กพร. 12 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานประกอบการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน          
 
นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2565 จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2565 (CSR-DPIM Continuous Award 2022) ประเภทเหมืองแร่ เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
 
กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่น กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า การยึดหลักความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในการทำงานและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพเหมือง ทั้งยังส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้จากการทำเหมืองแร่ เช่น ลีโอนาไดต์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน./
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ