วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งมณฑลยูนนาน ผลักดันแลกเปลี่ยนพร้อมร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ เพื่อพัฒนายกระดับการศึกษาให้เติบโตเป็นแรงงานคุณภาพ
---------------------------------------------------------
วันนี้ (13 มีนาคม 2566) ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย Mme. Wang Yu (คุณหวาง หยู) รองผู้อำนวยการสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะ  นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อความสัมพันธไมตรี    ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผลักดัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และความร่วมมือ ภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

Mme. Wang Yu (คุณหวาง หยู) รองผู้อำนวยการสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งมณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเป้าหมายแรกที่จะเข้ามาเชื่อความสัมพันธไมตรี ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง ผลักดันโดยขอให้จังหวัดเชียงรายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรให้มากขึ้น การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  และโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจังหวัดเชียงราย และ มณฑลยูนนาน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านการค้าการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อที่จะได้พัฒนาระบบการศึกษา มุ่งยกระดับงานให้เยาวชนเป็นแรงงานคุณภาพ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองและทำความเข้าใจในด้านต่างๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  และยังกล่าวอีกว่า อยากให้มีโครงการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม หรืองานเทศกาลสำคัญของทั้งสองฝ่าย เช่น งานเทศกาลสงกรานต์  งานจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง  งานกีฬาของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-น้ำโขง เป็นต้น 

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน โดยเฉพาะสนับสนุนให้เยาวชนทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม อีกทั้งจังหวัดเชียงรายและมณฑลยูนนาน ถือเป็นเมืองพี่เมืองน้องระดับมณฑล-จังหวัดคู่แรกระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ซึ่งทั้งสองได้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างกันตลอดมา และมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ จังหวัดเชียงรายมีความยินดีที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมให้ร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ต่อไป
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ