วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กำหนดการ
องค์การศาสนาพุทธโลก 
วาระสัญจร วัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐ น.
 คณะทำงานเดินทางถึงวัดสามชุก กราบนมัสการท่านพระครูสวุรรณวิจิตร เจ้าอาวาสวัดสามชุก
เวลา ๑๑.๐๐  ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์วัดสามชุก
เวลา  ๑๓. ๐๐ ถึง ๑๕.๐๐  เสวนา หัวข้อ
รัฐธรรมนูญสร้างหลักประกันให้พระพุทธศาสนาได้จริงหรือ
วิทยากร
(๑).พระครูสุวรรณวิจิตร เจ้าอาวาสวัดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
(๒)นายแพทย์สำเร็จ  รุ่งเรือง ประธานองค์การศาสนาพุทธโลก
(๓) ดร.ฐิติ ชัยนาม ประธานโครงการสี่เสาหลัก
ดำเนินรายการโดย ทนายราเชนทร์  ศิวะเสาร์แก้ว
เวลา ๑๕.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ สนทนาปราศัยสถานะการณ์พระพุทธศาสนา และรับฟังปัญหา รับข้อร้องเรียน ข้อหารือของพระสงฆ์ที่มาร่วมงาน
๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ 
 รายงานข่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด รวมพลังแห่งความจงรักภักดี นำทุกภาคส่วนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ