วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชุม "สภากาแฟ-บึงสามพัน" ประจำเดือนมีนาคม
นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอบึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารและประชาชน "สภากาแฟ-บึงสามพัน" ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายมามะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม 
เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ  พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีต สส. เพชรบูรณ์, นายบุญเลิศ พุทธเจริญเจ้าของไร่ชนิกา บึงสามพัน, นางสาว สุพัตราภรณ์ ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด, ฯลฯ และแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าหน่วยราชการในเขต อำเภอบึงสามพัน มากันครบ 
     ในที่ประชุมสภากาแฟได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในด้านการพัฒนาอำเภอบึงสามพัน
ปัญหาปากท้อง ของประชาชนในพื้นที่ 
เพิ่มรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับชุมชน ณ โรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม 
อำเภอบึงสามพัน
จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง บึงสามพัน ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ