วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปี 2566 ยึดเกณฑ์ เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม 
คณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 15 ปี 2566 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนฯ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. โดยมี นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานชี้แจง นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางพรปวีส์ คงนันทิพัฒน์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานรับฟังร่วมกับคณะกรรมการฯ ที่ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 สำหรับสาระสำคัญในการชี้แจง ประกอบด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15  ปี 2566 โดยให้ในแต่ละจังหวัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่น เรียนต่อจนจบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ภายใต้หลักเกณฑ์ เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม อัตราทุนสายสามัญ 21,000 บาท/ปี สายอาชีพ 25,000 บาท/ปี ทุนระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 24,000 บาท/ปี
         
ทุน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2552 ใน 8 ปีแรก เน้น นักเรียนยากจน ต่อมาปรับเกณฑ์ ตามพระราชประสงค์ขององค์ประธาน เน้น เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม และมุ่งมั่นเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ตั้งแต่ในปี 2552-2565 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 14 รุ่น จำนวน 2,240 คน จัดสรรทุนไปแล้ว จำนวน 701.9 ล้านบาท ในจำนวนนี้ เติบโตเป็นคนดี  มีงานทำที่มั่นคง คืนถิ่น และทำงานในภูมิลำเนา 30% และทำสัญญาขอใช้ทุน ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่สายอาชีพ รับราชการในตำแหน่ง แพทย์ พยาบาล กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ ฯลฯ 
 
จึงขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สมัครเข้ารับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ