วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๒๗ นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖
ในการนี้ทรงวางพานบายศรี สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้น นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เฝ้าถวายผ้าสไบส่งอธิษฐานจิต และพระราชทานผ้าสไบคืนแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้พระราชทานผ้าสไบแก่นายอำเภอทั้ง ๓๒ อำเภอ เพื่อเชิญไปห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจำอำเภอด้วย
.
สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพลแห่งนี้ ชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันสร้างขึ้นโดยได้เชิญอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้เมื่อปี ๒๔๗๗ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและรำลึกถึงคุณงามความดีของท้าวสุรนารี โดยมีการจัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
.
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี โดยเหล่าสตรีชาวนครราชสีมา ประกอบด้วย ภริยาข้าราชการระดับจังหวัด อำเภอ ส่วนราชการ คณะตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน ๑๐,๕๕๕ คน แต่งกายด้วยชุดไทยสีชมพูคาดสไบทอง ทัดดอกสาทร ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา มีกระบวนการรำแบ่งเป็น ๔ ช่วง คือช่วงบทนำเข้าสู่การแสดง ช่วงบทถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยดนตรีมโหรีโคราชเพลงช่องลมเชย ในท่ารำแบบมาตรฐาน ช่วงวัฒนธรรมพื้นถิ่น เพลงรำโทนเฉลิมฉลองสถาปนาเมืองนครราชสีมาครบ ๕๕๕ ปีในท่ารำแบบพื้นบ้านโคราช และช่วงการรำตีบทประกอบ ทำนองสรภัญญะซึ่งกล่าวถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารีโดยถือเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำ
.
งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของท้าวสุรนารี หรือย่าโม วีรสตรีที่รวบรวมคนไทยกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากกองทัพข้าศึก จนได้รับชัยชนะเมื่อปี ๒๓๖๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นท้าวสุรนารี ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความกล้าหาญ เสียสละ ปลุกจิตสำนึกความรักชาติ และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม แสดงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ที่พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยงานปีนี้จะจัดต่อเนื่อง ๑๒ วัน ๑๒ คืนจนถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ 
.
ในการนี้ พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ ๒ , คุณสุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๒ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ร.ต สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา
อย่าลืมกดถูกใจเพจข่าวทันใจ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เซฟเก็บไว้เลย🚨 รวมเบอร์โทร 12 หน่วยงานรัฐ ☎️ เอาไว้โทรตรวจสอบ หากได้รับจดหมาย ข้อความ SMS หรือโทรศัพท์ อ้างมาจากหน่วยงานราชการ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ