วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

      กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เทศบาล ต.ซับสมอทอดคลับ ประจำปี 2566
   นาย สมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอ บึงสามพัน เป็นประธาน เปิดงาน

   นาย ทวีศักดิ์ อินทรานุกุล นายก เทศมนตรีตำบล ซับสมอทอด เป็นเจ้าภาพจัดงาน มีท่าน  วันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ นางสาว สุพัตราภรณ์ ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศบาล ตำบลซับสมอทอด และ แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมเปิดงาน ได้มีการ แข่งขันกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ และ เปตองได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานทุก อบต .ในเขต อำเภอ บึงสามพันมาร่วม แข่งขันกัน เพื่อความสามัคคีและกลมเกลียว ภาคกลางคืนได้มีการกินเลี้ยงพบปะสังสรรค์ และแจกรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ  ทุกคนสนุกสนาน มีความสุข ณ .สนามที่ว่าการ อำเภอ บึงสามพัน อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ 
    วันที่ 15/17 มีนาคม 2566
    จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล(#) แดง บึงสามพัน  ผู้สื่อข่าว เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ