วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ส. จับมือ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ 
ติวเข้มควบคุมสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติด 
วันจันทร์ 27 มีนาคม 2566  นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส. ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการควบคุมสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และ      การลักลอบค้ายาเสพติดสำหรับเจ้าหน้าที่ในประเทศสมาชิกภายในกรอบ BIMSTEC  (Training Course on Precursor Chemical Control for BIMSTEC Narcotics Law Enforcement Officers) ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (Columbo Plan Secretariat) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 4 เมษายน 2566  ณ วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ ( International Narcotics Control College : INCC ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ องค์ความรู้ ในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสารตั้งต้นและสารเคมีที่จำเป็นในการผลิตยาเสพติดในภูมิภาคเอเชีย เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มสมาชิก BIMSTEC ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการควบคุมสารเคมีตั้งต้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในการควบคุมสารตั้งต้นเพื่อความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 16 คนเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมสารตั้งต้นจากประเทศสมาชิก BIMSTEC 7 ประเทศ ได้แก่ บังลาเทศ ภูฐาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย
นายวิชัย  ไชยมงคล  เลขาธิการ ป.ป.ส.  ได้กล่าวถึงความสำคัญของการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น เนื่องจากมีการใช้ผิดประเภทและมีการลักลอบนำเข้าเพื่อใช้ผลิตยาเสพติด ซึ่งถือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของทุกประเทศและโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิก BIMSTEC  ดังนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างกันแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและขอขอบคุณ สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (Columbo Plan Secretariat) ที่ให้ความสำคัญและ       ให้การสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ 
ด้านนางอรนุช  สังขวรรณะ  ผู้อำนวยการโครงการที่ปรึกษาด้านยาเสพติด สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ  (Colombo Plan Drug Advisory Program: CPDAP) กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันยาวนานระหว่าง CPDAP และสำนักงาน ป.ป.ส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมครั้งนี้จะเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศสำหรับประเทศสมาชิก BIMSTEC ได้มากยิ่งขึ้น
***************************************
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ