วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายอำเภอศรีราชา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออก    
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ The Ballroom โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วยแนวเส้นทาง

- MR2-4 แหลมฉบัง-ปราจีนบุรี
- MR2-5 ปราจีนบุรี-นครราชสีมา
- MR6-4 วงแหวนฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี
- MR6-5 ปราจีนบุรี-สระแก้ว
- MR7-2 ชลบุรี-ระยอง
- MR7-3 ระยอง-ตราด

โดยมี นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่14 (ชลบุรี) เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ดร.ชุมโชค นันทวิชิต ผู้จัดการโครงการ, นายประเทือง อินคุ้ม รองผู้จัดการโครงการ, นายรัฐพล ไมตรีจิตร์ วิศวกรงานทาง และนายวงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำเสนอโครงการดังกล่าว


นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่14 (ชลบุรี) กล่าวว่า “ตามที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้เป็นผู้ดำเนินการ งานศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พร้อมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) นั้น”

“หลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาได้ปรับปรุงแนวเส้นทางตามข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แนวเส้นทางมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) โดยจะนำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน (ครั้งที่ 2) มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอการปรับปรุงแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และการบูรณาการร่วมกับระบบราง เพื่อนำเสนอแนวเส้นทางโครงการที่เหมาะสมและรายละเอียดของแนวเส้นทางแต่ละช่วงตามแผนแม่บท ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โครงการฯ ได้จัดเตรียมการประชุมพื้นที่ภาคตะวันออก (เป็นการประชุม 2 แบบ คือ รูปแบบออนไลน์ (Online) และแบบออนไซต์ (Onsite)) โดยให้   โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ ศูนย์กลางในการถ่ายทอดข้อมูลโครงการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อื่นๆ ที่แนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ให้ทุกท่านได้รับทราบ
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้” นายชาติพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ