วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย” จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (22 มี.ค.66) ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย" จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดจำหน่ายสิบค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและ สินค้าเกษตร/ เกษตรแปรรูป สินค้า OTOP/SMES ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี
นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีการจัดโครงการ พาณิชย์...ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย" นี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อ สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีการจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 40-50% ซึ่งได้แก่ เนื้อสุกรชำแหละ จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท, เนื้อไก่ส่วนที่เป็นน่องติดสะโพก จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 40 บาท, ไข่ไก่เบอร์ M จำหน่ายในราคาแผงละ 75 บาท, น้ำตาลทราย จำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 15 บาท, น้ำมันพืช (ปาล์ม) จำหน่ายในราคาขวดละ 35 บาท, และข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาถุงละ 100 บาท ข้าวสารเจ้า ขนาด 5 กิโลกรัม จำหน่ายในราคาถุงละ 75 บาท นอกจากนี้ยังมีการนำเอาสินค้าที่เป็นของดีขึ้นชื่อกว่า 100 ร้านค้ามาจำหน่ายสินค้าในงาน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ ของที่ระลึก และของฝากประจำจังหวัดมากมายตลอดระยะเวลาการจัดงาน 
โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการ"พาณิชย์..ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย" ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 3 วัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง อำเภอด่านช้าง และครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 23 เมษายน 2566 ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ