วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นางสุภาเพ็ญฯ นายกเหล่ากาชาดเชียงราย  ลงพื้นที่พบปะสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย พร้อมรับมอบเสื้อโปโล จาก “ครูบาอริยชาติ”  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม
           เมื่อวันที่ ( 16 มี.ค. 66 ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย  นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย  ลงพื้นที่พบปะกับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย  เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย   
          โดยได้ประชุมหารือกับคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย   เพื่อชี้แจงภารกิจของงานกาชาด  ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอต่างๆ  ดำเนินกานขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย ภารกิจ บรรเทาทุกข์ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคม  ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ  การรับบริจาคโลหิต  และปฏิบัติภารกิจตามที่สภากาชาดไทยได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการออกบูทกาชาด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2566 ที่ผ่านมา
          หลังจากการประชุมคณะได้เยี่ยมชม แปลงปลูกพืชผักสวนครัว ที่อยู่ติดกับบ้านพักนายอำเภอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อเป็นแหล่งอาหารลดรายจ่ายในครอบครัว เป็นแหล่งยาสมุนไพรรักษาโรค พึ่งพาตนเองได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง
          จากนั้นนายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้เดินทางเข้าพบ พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ. ( ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต ) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  โดย “ครูบาอริยชาติ”  ได้มอบเสื้อโปโลให้กับกาชาดเชียงราย  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในสังคมต่อไป   

      ----------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย:ภาพ/ข่าว
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ