วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด-พมจ.ร้อยเอ็ด ขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน สร้างหลักประกันชุมชนอย่างเข้มแข็ง
       วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
    ทั้งนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาเห็นชอบ การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2566 โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ผ่านการตรวจสอบและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสมทบงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2566 จำนวน 33 กองทุน จำนวนสมาชิกที่ได้รับสมทบ 34,927 คน รวมเป็นเงินสมทบ 6,087,340 บาท และเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 จำนวน 3 แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการสร้างความร่วมมือ การช่วยเหลือเกื้อกูล ความรักความสามัคคีและการสร้างหลักประกันทางสังคมให้มวลหมู่สมาชิกในชุมชน
     ////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ