วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายสุรชัย ทวีคูณ (ว่าที่ผู้สมัคร เขต 1 พรรคไทยสร้างไทย)
-เกิดที่ เทศบาลตำบลโนนสัง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
การศึกษา
-ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-ปริญญาโท วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน
-อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสัง
-อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 116/15 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
พิธีเปิดป้ายประสานงาน พรรคไทยสร้างไทย เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ณ.ศูนย์ประสานพรรคไทยสร้างไทย เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีว่าที่ผู้สมัคร เขต 1 พรรคไทยสร้างไทย นายสุรชัย ทวีคูณ เป็นผู้กล่าว และมีประชาชนมาร่วมงานพร้อมทีมงาน ผมขอโอกาสพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 1 เลือกผมสุรชัย ทวีคูณรับใช้ประชาชน 
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ