วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผช.ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์กองทัพเรือ พื้นที่ กทม. 3 แห่ง มุ่งหวังสนับสนุนการออมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ได้อย่างยั่งยืน
     วันที่ 27 มี.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม และสหกรณ์เคหะสถานราชนาวี
       การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นอกเหนือจากการติดตามผลการดำเนินการของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารจัดการและบริหารการเงิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามข้อมูลที่ได้รับทราบการรายงานแล้ว
     ประธานฯ ยังมุ่งหวังให้สมาชิก ซึ่งเป็นกำลังพลกองทัพเรือ ได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม ตลอดจนเป็นที่พึ่งพิงในด้านต่างๆ อันจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ได้อย่างยั่งยืน
นิราช/นันทพล รายงาน 0909535645

#navyfamily
#thetrustednavy
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ