วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO) 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก 24) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ดร.เจษฎา จันทร์ผา   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO) โดยมี ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง รองคณบดี และคณะทำงาน เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตามพันธกิจของคณะในการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและให้บริการงานวิชาการและบูรณาการองค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้และวิชาการสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติสู่บุคลากรให้มีความพร้อมและเข้าใจกระบวนการในการจัดทำมาตรฐานในการขอรับรองการขอมาตรฐานต่อไป
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชวนร่วมงาน "อนุสรณ์มงคลกาล รุ่น 666 ปีทวีโชค" ที่เซ็นทรัลพิษณุโลก ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ