วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ”
 ครั้งที่ 7 และนิทรรศการเผยแพร่สื่อดิจิทัล ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 320320 อาคาร 32 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดย ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดี อาจารย์ชัชฎา ชวรางกูร ผู้ช่วยคณบดี และคณะทำงาน จัดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 7 และนิทรรศการเผยแพร่สื่อดิจิทัล ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจ มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติทั้งประเภทภาพยนตร์สั้นและสื่อดิจิทัลของนักศึกษาและคณาจารย์ โดยโครงการนี้เกิดจากภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย สาขาวิชาทางด้านการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการศึกษาเครือข่ายรวม 15 แห่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการประเภทงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ