วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รอง ผอ.สำนักการระบายน้ำ เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Sapphire suite ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 

นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย โดยมี นางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม

ต่อมาเวลา 09.30 น. ได้มีการให้รายละเอียดและสาระสำคัญของโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย นำโดยคุณศิริพร อัคนิวรรณ ผู้จัดการโครงการ กล่าวถึงสาระสำคัญและภาพรวมโครงการ และคุณต่อลาภ ชัยวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการดำเนินงานด้านเทคนิค

จากนั้นเวลา 10.00 น. รศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกชนร่วมลงทุน ให้เกียรตินำเสนอข้อมูลการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนของโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย ประกอบด้วย 1. เรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ และ 2. เรื่องการศึกษาทางเลือกและรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน และนักลงทุน ในการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการเพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ กรุงเทพมหานครจึงเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดยนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ”

“ในวันนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่ง ที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจของเอกชน หรือ Market Sounding ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มนักลงทุน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ เพื่อที่กรุงเทพมหานคร จะได้นำทุกความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา เพื่อสรุปแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะใช้โอกาสนี้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ อันเป็นการร่วมมือกันพัฒนาโครงการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” นายเจษฎา กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ทางโครงการยังเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม จากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมตอบคำถาม ได้แก่ คุณศิริพร อัคนิวรรณ ผู้จัดการโครงการ, คุณต่อลาภ ชัยวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย, รศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ ผู้เชี่ยวซาญด้านเอกชนร่วมลงทุน, ดร.ธรรม์ เด่นดวง ผู้เชี่ยวด้านการพัฒนาเชิงพาณิชย์ และคุณพนิดา อนันทวรรณ ผู้เชี่ยวซาญด้านกฎหมาย โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ผู้แทนสถาบันการเงิน/ที่ปรึกษาการร่วมลงทุน ผู้แทนจากกลุ่มผู้รับเหมา ผู้แทนภาคเอกชน หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย และผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ