วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


" สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรับมอบอุปกรณ์กีฬา , อุปกรณ์เครื่องเขียน และขนมเพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ "  ททบ.5 นำคุณค่าสู่สังคมไทย ปันน้ำใจเพื่อสังคมจากสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย "
พลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้มอบหมายให้พลเอก เทอดศักดิ์ ดำขำ ประธานที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และนางจิราภรณ์ อินโต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน  รับมอบสิ่งของจาก นางสาว ศิริพร  จงศิริ เป็นผู้แทนของคุณสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข  นายกสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการสมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศ  ประกอบด้วยของอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา ฟุตบอล , วอลเล่ย์บอล , ตระกร้อ , เครื่องเขียน และขนมต่างๆ  เพื่อเป็นพัทธมิตรสนับสนุนสิ่งของในภารกิจของโครงการ “ททบ.5 นำคุณค่าสู่สังคมไทย ปันน้ำใจเพื่อสังคม” ของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยสิ่งของที่รับมอบในวันนี้ จะนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดน  ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง (จุดตรวจเกาะสะระนีย์)และศูนย์เด็กปฐมวัยมอแกน  ชุมชนชาวมอแกน  บ้านเกาะเหลา  จ.ระนอง

ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการ ททบ.5  นำคุณค่าสู่สังคมไทยปันน้ำใจเพื่อสังคม ซึ่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นสื่อกลางในการประสานงานให้ความช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็ว

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ