วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯกระบี่ นำส่วนราชการร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
วันนี้ (22 มี.ค.66) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมปลายพระยา  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่  นายภาสกร บุญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน มีนาคม 2566 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จาก ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

โดยที่ประชุมได้ติดตามการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย การชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย     ในการเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้ง ในการประชุมฯ ได้ร่วมกันนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เช่น โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบุรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาระบบสารสนเทศ E-service การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสร้างความมันคงทางอาหาร รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นมลพิษ PM 2.5    แอปพลิเคชัน"ThaiD" Thai Digital Identity หรือ ไทยดี มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล"สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น" Drives for Changing Thailand เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดี ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ Auatme บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ThaiD change for Good เป็นต้น    และเปิดโอกาสให้ซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด   โดยเน้นการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน  (Sustainable Village)” และขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกันทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุงสุด มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นของประชาชน   
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🎙ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้ในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2566 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ