วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอลำทับ
วันนี้  20  มีนาคม 2566 เวลา09:00น. นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  มอบหมาย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ศจพอ.) อำเภอลำทับ โดยมี  นายสงัด  พืชพันธ์   พัฒนาการจังหวัดกระบี่  และมี นายกองตรี เฉลิมพันธ์  ยศเมฆ  ปลัดอาวุโสอำเภอลำทับ คณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม  ณ  ที่ว่าการอำเภอลำทับ
        สืบเนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอลำทับ  มีสภาพปัญหาหนี้สินค้างชำระเกินกฎหมายกำหนดสูงมาก การประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของพื้นที่อำเภอลำทับ   ประชุมติดตามผลและแผนการดำเนินงานลดหนี้ค้างชำระเกินกำหนด และประชาสัมพันธ์มาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระ  โดยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเป้าหมายหนี้สินค้างชำระไม่เกิน 10 %  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566  เพื่อให้ดำเนินช่วยเหลือให้ถูกต้องตามระเบียบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566  กระทรวงมหาดไทย ได้มอบเป้าหมายให้จังหวัดกระบี่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น  4,539  ครัวเรือน  18,201  คน  อำเภอลำทับมีเป้าหมายทั้งสิ้น 86  ครัวเรือน 318 คน
จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำนวน  1  ราย  ได้แก่   นางมาเราะ ดาราโชติ  บ้านเลขที่ 335 หมู่ที่4  ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ  ณ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่   โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเปราะบาง เป้าหมายที่มีปัญหาซับซ้อนหลายมิติ   ได้แก่ ด้านการศึกษา การเรียนรู้ ด้านสุขภาพ  ด้านความเป็นอยู่ ด้านการบริการภาครัฐ  และด้านรายได้  โอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น   ////
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ