วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566 
         วันนี้ 21 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมได้รายงานสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และมาตรการการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และวันหยุด รวมถึงประเด็นมาตรการ การดำเนินงาน การเตรียมความพร้อม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยประธานในพิธี ได้เน้นย้ำให้เข้มงวดในเรื่องของด่าน เจ้าหน้าที่ประจำด่าน จุดตรวจหลัก ด่านชุมชน ห้ามมีการดื่มสุรา กำชับให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างแข็งขัน ในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว เส้นทางสัญจรหลัก โดยให้มีการขับเคลื่อนของด่านชุมชน สายตรวจเคลื่อนที่ โดยให้ทางปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับ ชรบ. และ อสม. ประจำหมู่บ้าน กำชับผู้ดื่มสุราในหมู่บ้าน มิให้ใช้รถใช้ถนนขณะมึนเมา  รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย สำรวจไฟถนนที่ชำรุด ป้ายแจ้งเตือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการร่วมกันลดความสูญเสียบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้อีกด้วย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บุรีรัมย์ - พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร เครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ