วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - ผู้ว่าฯ อยุธยา ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอบางปะอิน
          วันที่ 15 มีนาคม เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเทศบาลปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอบางปะอิน โดยมีนายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน พร้อมทีมงานสาธารณสุขอำเภอ นำโดย  นายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอบางปะอิน  
          ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์อื่น ๆ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก โดยการดำเนินงานให้มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพและนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยความสมัครใจเป็นอันดับแรกและเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยยึดหลัก "ผู้เสพ"  คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในชุมชน และในสังคมให้ร่วมดำเนินการ ในลักษณะบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ทางอำเภอบางปะอินจึงจัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอำเภอบางปะอินขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 26 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองจากศูนย์คัดกรอง ในระดับตำบล และเข้ารับการบำบัดยาเสพติดมาแล้ว ในพื้นที่อำเภอบางปะอินจำนวน 50 ราย 
          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  จากสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันเริ่มแพร่ระบาดมาขึ้นและเพื่อเป็นการตัดวงจรผู้เสพรายใหม่  จึงมอบนโยบายให้ทุกอำเภอเปิดโครงการนำผู้ติดยาเสพมารับการบำบัด โดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติด การฝึกอาชีพ การแนะแนวการศึกษาต่อ และการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน  รวมถึงมุ่งเน้นทักษะการปฏิเสธ ให้กับผู้เข้ารับการบำบัดด้วย

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ