วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (17 มี.ค.66) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียน 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม นักเรียนผลการเรียนดีเด่น นักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม และนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาทุกคน นับเป็นความประทับใจ และน่าชื่นชม ในความสามารถของนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะนอกจากจะต้องเพียรพยายามอดทน หมั่นฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้ว ยังใฝ่เรียนรู้ด้านวิชาการควบคู่ไปด้วย ขอให้นักเรียนทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากครู ผู้ฝึกสอนกีฬา และประสบการณ์ในด้านกีฬาไปประยุกต์ใช้ในภายภาคหน้า ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ที่ได้ทุ่มเทเวลาเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญาของโรงเรียน "กีฬาเป็นเลิศ ก่อเกิดการศึกษา พัฒนาคุณธรรม" โดยมีผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตลอดมา
นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าว่า ปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 28 จำนวนทั้งสิ้น 94 คน ล้วนเป็นนักเรียนที่มีผลงานด้านกีฬา ซึ่งได้สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้แก่โรงเรียน จังหวัด และประเทศชาติเสมอมา เช่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชีเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ทั้งนี้มีนักเรียนติดทีมชาติไทยจำนวน 13 คน โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของนักเรียน จึงจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน และเพื่อให้ข้อคิดเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ