วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานเสวนา 40 ปีสมัชชาครั้งที่ 4 ภาคอีสาน 
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 15:00 น. ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานเสวนา 40 ปี สมัชชาครั้งที่ 4 ภาคอีสาน  มองอดีตถึงปัจจุบันผ่านสังคมไทย โดยมีหน่วยงานองค์กรในท้องถิ่น นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการ อดีตผู้ปฏิบัติงานในเขตงาน 333 สถานที่มั่นภูพาน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภย.10 (แก่งโพธิ์) อุทยานแห่งชาติภูผายล บ้านนาหินกอง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
กิจกรรมเสวนา 40 ปี สมัชชา ครั้งที่ 4 ภาคอีสาน  มองอดีตถึงปัจจุบันผ่านสังคมไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรำลึกฐานที่มั่นภูพานจากอุดมการณ์การต่อสู้วรรณกรรมบทเพลงสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 ในพื้นที่ประวัติการต่อสู้ทางการเมือง ในเขตงาน 333 อีสานเหนือ หรือฐานที่มั่นภูพานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เรื่องราวทางการเมือง บุคคล วรรณกรรม และบทเพลงที่ควรได้รับการสืบค้นและบันทึกไว้เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่ฐานที่มั่นภูพานในเขตอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องยุวชนและผู้ที่สนใจต่อไป

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เรียน ผู้บังคับบัญชา   สภ.เกาะช้าง      พ.ต.ต.กฤตกรณ์ กันจินะ สว.สส.สภ.เกาะช้าง ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ