วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด พ่อเมืองร้อยเอ็ด นำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ปฐมฤกษ์ ในงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 2566
           วันที่ 5 มีนาคม 2566  เวลา 09.09 น. นายทรงพล ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขบวนปฐมฤกษ์ ในงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์  ,นายชูศักดิ์ ราชบุรี  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด , นายอำเภอ 20 อำเภอ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวคุ้มวัด  และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมขบวน ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
       ขบวนแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ขบวนปฐมฤกษ์ฯ จากภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ธนาคาร และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ตั้งต้นขบวนจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด แห่ตามถนนมุ่งสู่มณฑลพิธีลานสาเกตนคร ประตูสาเกตนคร  ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างคึกคัก มีการฟ้อนรำสร้างความสนุกสนาน ครึกครื้น แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมทำบุญ ทั้งอิ่มบุญ อิ่มใจ  ผ่านประตูสาเกตนคร พร้อมทั้งขึ้นถวาย กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน ทำบุญถวายต้นกัณฑ์หลอน ให้แด่พระสงฆ์ที่ประรำ พิธี หลังจากนั้นต้นกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน จากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวคุ้ม ก็จะเริ่มทยอยแห่ต้นกัณฑ์หลอน โดยคณะกลองยาวบักเลนเต (ภาษาชาวร้อยเอ็ด อย่างสนุกสนานคักอีหลี เข้ามาถวายคณะสงฆ์กันตลอดทั้งวัน จนถึงเวลา 20.00 น. และร่วมกันกินข้าวปุ้นฟรีตลอดงาน จากผู้ใจบุญสร้างมหาทานบารมี ตามตำนานพระเวสสันดรชาดก ในอดีตชาติ
            หลังจากทุกภาคส่วนร่วมถวายต้นกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอนแล้ว หน่วยงานที่รับเงินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 สำนักงานงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ก็จะนำเงินเข้าสู่กองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป และวันนี้ ที่ เกาะกลางบึงพลาญชัย  จะมีการเทศน์ผะเหวด หรือเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ทั้งแบบอีสานและภาคกลาง เริ่มตั้งแต่กัณฑ์ทศพรไปจนจบ นครกัณฑ์  จนครบทุกกัณฑ์ และในช่วงเย็นได้มีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับวัดบึงพลาญชัยโดยมีขบวนแห่พระอุปคุตพระราชทาน ตั้งแต่บริเวณลานพระพุทโธดม เกาะกลางบึงพลาญชัย ไปยังมณฑลพิธีโบสถ์กลางน้ำ วัดบึงพลาญชัย  เป็นการเสร็จสิ้นพิธี
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ