วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)จังหวัดสุพรรณบุรี และแสดงผลงานการส่งเสริมกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม

วันนี้ (13 มี.ค.66) ที่โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)จังหวัดสุพรรณบุรี และแสดงผลงานการส่งเสริมกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม พร้อมอ่านสาร พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล และร่วมลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยการรณรงค์เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน โดยมี นางนภัสสร สุวรรณประทีป ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงศ์ ดร.วัชรเดช เกียรติชานน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสตรีจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกิจกรรม
นางสาวจริยา โพธสุธน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)จังหวัดสุพรรณบุรี และแสดงผลงานการส่งเสริมกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม เพื่อเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดผ้าไทยให้เหมาะสมกับสตรีไทยได้ เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำลายผ้าพระราชทานไปต่อยอดเป็นผ้าท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้มากขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรีและสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การพัฒนาผ้าไทยท้องถิ่นให้เกิดมุมมองที่หลากหลายและกว้างขวาง และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกแบบและพัฒนาลายผ้าท้องถิ่นของจังหวัด ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง และเป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน โดยภายในกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงแฟชั่นการออกแบบชุดผ้าไทยท้องถิ่นและการจัดนิทรรศการผ้าไทยสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสตรี รวมทั้งสิ้น 150 คน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ