วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ การนำเสนอผลการประเมินประโยชน์สุขของชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และการใช้ประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ในมิติด้านต่างๆ ศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำ การประเมินประโยชน์สุขของชุมชนในพื้นที่โครงการ ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ฯลฯ ณ ห้องประชุมต้นน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ