วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ที่วัดบางสะแก อำเภอสองพี่น้อง
เย็นวันนี้
 (2 มี.ค.66) เวลา 17.00 น. ที่วัดบางสะแก ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอสองพี่น้อง ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” และเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายเป็นพระราชกุศลให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี”นี้  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการด้วยกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตร สวดมนต์ และมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติ โดยยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ใช้เวลาหลังเลิกงาน เพื่อไม่ให้รบกวนในเวลาราชการ  และการเข้าวัด ทำวัตรเย็น เพื่อสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา นอกจากจะทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ครอบครัวมีความสุขแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการ ในการปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ 5 ภายใต้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ของโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ”  โดยกำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตรเย็น วันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ทั้ง 10 อำเภอ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้มีสำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ